Kontakt mig

Uden rødder, ingen vinger

Hvad er Systemisk Familieopstilling:

Systemisk Familieopstilling er en terapiform, hvor vi kan arbejde os igennem, se og folde dit Familiesystem ud.
Igennem opstillingsarbejdet kan vi belyse og komme dybt ind i de komplekse sammenhænge og mønstre, som ligger dybt forviklet ind i vores underbevidsthed. Disse forviklinger kommer ofte til syne og udtryk i vores daglige handlinger.

Familieopstillingsarbejdet, kan hjælpe os med at frigøre os fra vores historie, som udspiller sig igen og igen. Igennem arbejdet, bevæger vi os fra det intellektuelle plan og ned igennem de ubevidste følelsesmæssige lag, som er blevet lagret fra vores tidlige barndom.

I Familiesystemet ser vi bl.a. på hvilke følelser, mønstre og reaktioner, der kan være arvet/nedsivet fra vores forfædre. Alt dette sker helt ubevidst igennem et Familiesystem.

Dette sker, hvis vores forfædre ikke har kunnet bearbejde en given situation, på et givent tidspunkt. Eller ikke har kunnet bære deres eget ansvar. Dvs. at de voksne ikke var de voksne, og børnene blev de voksne.

Man taler om, at rollerne og ansvaret er blevet forviklet/byttet rundt. Samtidig kan nogle personer opleve, at være ekskluderet i et familiesystem. Alt dette og meget mere, kan derved skabe nogle uhensigtsmæssige forviklinger.

Disse ubevidste forviklinger, kan ligge som en del af en energi, spænding, ladning og dynamik op igennem et Familiesystem, og bæres videre af de efterfølgende generationer. Dette kan bl.a. ske, fordi efterkommerne prøver, at glatte ud og holde kærlighedens orden. I Familieopstilling snakker vi om, at alle har lige ret til at høre til i familiesystemet, eller i andre systemer.

Deltag i mine weekend workshops i familieopstilling

Opstillingsarbejdet skal ske med en positiv hensigt for dig, dine mønstre og forviklinger, ikke med hensigt på at ændre andres.

 • Angst
 • Depressioner
 • Misbrug, alkohol og stoffer
 • Aborter eller tab af børn
 • Hemmeligholdelse/fortielser
 • Skilsmisser
 • Konkurser
 • Lavt selvværd
 • Skyld og skam
 • Loyalitet – hvem og hvad er du loyal med og hvorfor ?
 • Incest
 • Sprogvanskeligheder mm. – Temaerne kan være mange.
 • For at afklare misforståelser, og øge forståelsen af dig selv og andre mennesker i dine relationer
 • At du får direkte adgang til dine underliggende dynamikker af evt. uhensigtsmæssige reaktioner og handlemønstre, som kan være nedsivet igennem dit familiesystem.
 • At finde konstruktive handlinger fremadrettet, eller midt i ens sorg, traume eller lidelse
 • Muligheden for, at kunne blive fri af fysiske, fastlåste begrænsninger og sygdom i kroppen.(Dog garantere jeg aldrig dette)
 • Muligheden for en dyb livsændrende og frisættende oplevelse mm.
 • At genfinde sig selv – skabe håb og genoprette kærlighedens orden til sig selv og sit system.
 • At kunne komme hen til, at kunne gå med et åbent hjerte i alle relationer.
 • At heale op på sjælsplan.
 • Øget kendskab og selvværd til dig.

Det er en Systemisk terapiform, hvor du kan vælge at få rejst dit tema på en workshop, hvor der er andre deltagere tilstede, som vil blive brugt som repræsentanter i en større gruppeopstilling for dit Familiesystem.

Dernæst kan Familieopstilling arbejdet, også bruges som individuel terapi i klinikken, hvor du kommer med et tema eller en problemstilling.
Ved den individuelle session, vil jeg bruge filt eller figurer til at repræsentere dit familiesystem.

   

Igennem alle metoderne vil du se og mærke følelser komme op, som ligger til grund for de ubevidste forviklinger. Man kan beskrive det med, at opstillingen udspiller sig i en form for helikopter perspektiv foran dig. Det kan mærkes ved, at der både kommer forløsninger i kroppen som fysiske reaktioner, og via “aha” koblinger, som bevidstgør forståelsen af, hvordan tingene bl.a. også kan hænge sammen.

Klinik PIF blev inviteret i Højderyggens weekend Radio.
I udsendelsen fortæller jeg om Familieopstillings metoden, om mønstre og temaer der kan ligge ned igennem et Familiesystem.

I denne udsendelse af Radio Jupiter, er vært Jan Müller taget på besøg hos Karin Brøndum Jørgensen i Fredericia. Karin arbejder til daglig i sin klinik PIF med forskellige former for alternative behandlinger. Temaet Karin taler om i denne udsendelse omhandler Familieopstilling, som er en systemisk opstillings metode, hvor der bliver arbejdet med relationer både familiære, arbejdsrelateret eller andre sammenhænge hvor vi er påvirket kollektivt.

Systemisk Familieopstilling er udviklet af Bert Hellinger, som er født i Tyskland i 1925. Han har studeret filosofi, teologi og pædagogik, og arbejdet som psykoanalytiker med vægt på gruppedynamik, primalterapi, transaktionsanalyse med forskellige former for hypnoseterapi.

På et tidspunkt i sin karriere, må Bert Hellinger vælge hvem og hvad han vil være loyal med. Han vælger, at bryde ud af det psykoanalytiske system, til fordel for en mere kropsorienteret oplevelse i den terapeutiske proces. Han vælger at være loyal med sit hjerte, og udvikler Systemisk Familieopstillingsarbejdet, og igennem mere end 20 år arbejder og videreudvikler han Systemiske Familieopstillings metoden mere over mod en åndelige Familieopstillings metode. Hans arbejde og hans mange bøger om emnet, er kommet vidt omkring i mange lande, bl.a. i Tyskland og Holland. I England anvendes Familieopstillings metoden bl.a. i skolesystemet.

Systemisk Familieopstilling er for alvor kommet for at blive, og vinder mere og mere indpas i Danmark.