Kontakt mig

Supervision og coaching hos Klinik PIF

Tag på et mentoruddannelses forløb i dig selv og dit indre. Med andre ord, få nye værktøjer til at handle anderledes – og bryde de gamle mønstre og vaner.  Bryde ud af det tillærte stof.

På dette forløb arbejder jeg med dig en til en.

Hos mig vil du møde en åben og fordomsfri psykospirituel coach, der ser og arbejder ud fra det hele menneske, krop, sind og ånd/ sjæl. Samt fortid, nutid og fremtid.
Endvidere arbejder jeg ud fra Systemiske Familie-organisationopstillings tankegangen mm.

Du vil møde en coach, der via ovenstående redskaber og via min clairvoyance, hurtigt finder ind til kernen, af din problemstillingen, eller hvor den kan ligge til grund.

Hvis en problemstilling, har dybereliggende forgreninger eller rødder på et mere fysiske og psykisk plan, vil der ofte blive forslået en anden behandling, hvor der kan arbejdes dybere ind på celleplan, så kroppens og psykens ubalancer heales op.

Hvad er supervision og coaching:

Det er et redskab, hvor jeg hjælper den enkelte med, at åbne og folde et tema eller problemstilling ud. Dette gøres ofte ved, at jeg stiller spørgsmål, og afdækker den indre og ydre konflikt i dig, som forhindre et flow, eller vanskeliggør en samtale eller samværet med andre personer mm. Dette kan gøres via en enkelt coaching eller via et længerevarende supervision og coachings forløb over 6 gange. Se nedenfor under Mentor forløb.

Hvorfor vælge at bruge supervision og coaching:

Fordelen ved at bruge supervision og coaching kan være muligheden for, at få belyst en problemstilling eller et tema fra et helikopter perspektiv. Dvs. at se tingene udefra og lidt op over situationen. Man kan sige, at supervision og coaching er et redskab til konflikthåndtering, samt til at omsætte og få redskaber til håndteringen af sit indre landskab.

Hvad kan det give dig personligt:

Meningen er, at jeg via dine spørgsmål, får dig ind i et reflekterende univers. Det kan åbne muligheden for, at se igennem situationen, så nye tanker, handlinger eller løsninger kan dukke op. Det kan være med til at åbne op for, en personlig udvikling og bevidstgørelse af ens egne værdier, så der kan blive overensstemmelse imellem krop, psyke og sjæl. Man kan kalde det hjælp til selvhjælp, således at din Power – Identitet og Frihed finder det leje der passer til din personlighed.
Kig her for at se def. af Power – Identitet og Frihed.

Mentorforløb

Du har endvidere mulighed for mentor uddannelsesforløbet, her gennemgår du et intensiv forløb igennem 6-8 uger. Mentor forløbet kan bruges til alle slags problemstillinger også til parforholdsproblematikker. I et Mentor forløb mødes vi 2 gange den første uge, og derefter en gang pr uge eller tiere alt efter dit behov.  I mentorforløbet er målet netop fastholdelsen i intensiteten der er vigtig, hjælp til at bryde mønstrene, så egoet ikke kan få dig til at smutte væk fra den ændring du ønsker. Jeg oplever ofte i mentor forløbet, at egoet kommer stærkt igennem ved 4-5 gang i forløbet, der hvor vi er dybt inde i løse problemstillingen, og du skal i gang med at implementere de nye handlemønstre. Målet med Mentor forløbet er en bevidstheds udvikling, således at nye redskaber og handlemønstre kan implementeres. Jeg vil bruge af alle mine forskellige slags redskaber.