Kontakt mig

Klinik PIF - om mig

“Ingen kan gå vejen for dig, men jeg kan inspirere dig til, at tage de næste skridt via den indre vejledning, jeg får kanaliseret ned til dig.”

Hvem er jeg

Hos klinik PIF vil du møde en alternativ og psykospirituel behandler, som altid har været optaget af menneskets iboende ressourcer. Det gælder både pædagogisk, psykologisk og spirituelt. Jeg arbejder ud fra, en bevidsthed om det hele menneske – krop, sind og ånd/sjæl. Samtidig med at jeg hele tiden opererer med, fortid, nutid og fremtid. Disse 3 dele kan have betydning og indflydelse på det enkelte menneske. Jeg har altid beskæftiget mig med mennesker på en eller anden måde op igennem mit liv.

Jeg arbejder ud fra helikopter perspektiv, hvor mine spirituelle og clairvoyante evner, er et vigtigt kerneelement iblandt mange andre værktøjer.

Du behøver ikke at tro på den spirituelle del, for at kunne bruge mig. Det vigtigste er, at du har lysten til ændring og udvikling. At du vil nå dybere ind til din egen kerne, mærke og blive yderligere bevidst om din egen power,  identitet og frihed.

Jeg håber, at du igennem mine behandlinger i klinik PIF, vil finde og opleve, at jeg arbejder med stor ydmyghed, og i respekt for det enkelte menneske. Jeg bestræber mig på, at videregive de clairvoyante beskeder i en omsorg og kærlighed, der kan give dig en forståelse for meningen og helheden i dit liv.

Formålet med mine behandlinger

Mit mål med Klinik PIF´s behandlinger er, at kunne støtte enkeltpersoner eller hele grupper mm. Samt arbejde med familiemønstre og tidligere liv mm. Mit ønske er, at støtte det enkelte menneske eller en gruppe til en yderligere bevidstgørelse. Samt muligheden for at implementere nye handlemønstre og overbevisninger.

Mit mål er er at hjælpe med at bevidstgøre sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid.

Jeg har altid interesse i at dygtiggøre mig, så jeg har så mange redskaber at trække på i mit arbejde, så jeg fortsat kan støtte mine kunder på bedste vis- og med størst mulig indsigt

Power – Identitet – Frihed

Klinik PIF er forkortelsen af power – identitet – frihed. Se nedenfor hvilken betydning jeg tillægger de 3 ord i forhold til mine behandlinger.

Power: Er et indre energi flow, der har masser af kraft og overskud til, at handle på de indre ideer, drømme og følelser du får. At du føler dig i et med din identitet og handler på de egenskaber du har med dig i livet.

Identitet: Er de særlige kendetegn, egenskaber, færdigheder og gennemgående adfærdsmønstre og karaktertræk- som andre i samfundet kender en på. Enten er vi bevidst om dem eller ej, og vi kan enten tone op eller ned for vores personlige identitet

Frihed: Er en indre glædes boblen, der kommer indefra, som gør at man kan udfører det man har bestemt sig for, uden at lade sig forhindre af ydre modstand. Måske er denne indre friheds følelse der netop, når du er i kontakt med og bevidst om din personlige identitet.

  • Uddannet konstabel ved telegrafregimentet Ryes kaserne i Fredericia 1988-1991
  • Uddannet Pædagog ved Kolding pædagog seminarium, i Kolding 1995-1998
  • Stor menneskelig erfaring og indsigt med det offentlige, og omkring det tværfaglig samarbejde imellem læger, pædagoger, lærer, fys- og ergoterapeuter, psykologer ,forældre, socialrådgiver mm. 1998-2015.
  • Træning i mediumskab-clarivoyance ved Tone Marie Berge 2012
  • Regressionsterapeut uddannelse ved Robby Curdorf og Dennis Søndergård, High Vibration Møn 2012
  • Uddannelse i Gateway healing ved Venera Søndergård, High Vibration Møn 2013
  • Uddannelse i processeminar i personlig udvikling og kanalisering, ved Dennis Søndergård, High Vibration Møn 2013 –  2014
  • Uddannelse i Systemisk Familie- Organisationsopstilling. 2015 – 2017
  • Uddannelse i Anatomi og fysiologi – Karsten Munk Akademiet.  200 timer afsluttet 28 Nov. 2018.
  • Uddannelse i Patologi/ sygdomslære -Karsten Munk Akademiet. 100 timer afsluttet 4 Juni. 2019.

           

Ordet PIF er for mig let, glad og positivt, og ser at vores liv kan leves i et energi strøg af et PIF, så snart vi ser sammenhængen af vores liv i en større helhed.

Klinik PIF`s  logo symboliserer for mig livets udviklingsvej. Ens livsvej kan gå op og ned.

Men i det øjeblik, du tør gå efter din Power-Identitet-Frihed, sætter du gang i din indre power, som skubber dig fremad, opad og videre ud mod friheden. Deri opstår transformationen og forvandlingen, og du kan opleve friheden som sommerfuglen.

Sommerfugl = psyke på græsk  ( en betydning)
Psyke på græsk = sjæl  ( er den anden betydning )
Khiatros på græsk = læge

Psyke/khiatros  = på græsk = sjæl og læge.  En der arbejder med sjælen i  psyken.

Sommerfuglen står for forvandling : tør du kigge på og for overensstemmelse med din sjæl og gennemgå en forvandling,

I farvepsykologien står mit logo for:

Grøn farve: Den grønne farve er fuld af balance og harmoni. Farven grøn sætter hjertet og følelserne i balance, og skaber ligevægt mellem hovedet og hjertet. Den grønne farve giver os evnen til at elske og pleje os selv og andre betingelsesløst.

Blå farve: er hals chakraet, som står for kommunikationen. Den blå farve har en beroligende virkning på psyken, den blå farve er himlen og havet. Det er farven, der symboliserer loyalitet, styrke, visdom og tillid. Den blå farve er pålidelig og ansvarlig, og kan tage kontrol og gøre det rigtige i vanskelige situationer.