Workshop afholdes d 4/5 april . Begge dage fra kl 10-17. Kom Frisk – stadigvæk 8 ledige pladser tilbage

Vi vil på denne workshop rejse ind i bevidsthedens brogede slør – tydeliggøre vigtigheden af at se igennem dine slør.

Hvordan kan mærkværdige sammentræf , synkroniske begivenheder og møder med andre mennesker, altsammen være tegn på højnelse og udvidelse af din sjæls bevidsthed. Osse der hvor vi synes, at der slet ingen energi eller kemi er tilstede imellem et andet menneske.

Vi vil igennem weekenden se på den skjulte energi , der kan ligge som et slør imellem din sjæl og dit ego , skyggesider, dramaer og mønstre.

Vi vil se på, hvordan du kan forløse disse bevidsthedslag. – Men det kræver mod og ærlighed, at turde se ind i slørerne. Intet vil på denne weekend blive pakket ind i slør.

Weekenden vil bære præg af foredrag og teori i forskellig form, diskutioner, samt vi vil mærke energi og udvide din bevidsthed igennem små øvelser.  Vi ligger maskerne,og sætter os selv og dagligdagens udfordringer frem i lyset, så du sammen med teorien kan se bagom slørerne. Weekenden program vil gøre, at du vil få redskaber med hjem til brug efter weekenden, da virkeligheden og sjælen også trænes ude i dagligdagen.

Jo mere kære deltager, at du / I tør ligge maskerne – des højere energi vil du / I kunne mærke i rummet og imellem hinanden som deltager. I dette flet af energi, vil du / I kunne erkende, at alt er et spejl, blot med det formål at udvikle os selv og andre. Således at Jordens og det enkelte Menneskets energi kan vibrer højst muligt og med mest mulig kærlighed.

Dette er den nye tids energi. Tør du – Jeg lover at weekenden ikke bliver kedelig, og at du måske går hjem med et nyt syn på, hvordan tingene evt også kan hænge sammen.

Weekenden vil med andre ord skabe nysgerrighed for og evt åbne op for :

Hvem er jeg ?

Hvorfor skjuler jeg mig for mig selv ?

Hvorfor er jeg her på Jorden ?

Hvad er min vision ? – Denne åbnes og bliver mere og mere bevidst for en , jo mere vi tør erkende vores slør. Der er mange lag af slør.

For ved at erkende og se igennem slørerne, vil du kunne stå i og med dig selv, se meningen med dit liv og hvorfor du er her. Du vil erkende og sanse at alt er energi, og at kærligheden til alt ligger skjult bagved vores støj. Alt sammen med det formål, at du udlever dit sjæls formål til fulde, for dig selv og til menneskehedens højeste og bedste.

Du vil 8 dage før workshoppen få tilsendt en lille øvelse , du gerne må have forberedt til workshoppen.

Du kan evt høre radioudsendelsen d 19/5  – som indfaldsvinkel til weekenden ovenfor.

Pris er 900 kr. – Mobil Pay 68693 –  Bank : reg nr  5352 konto 0000243998

Først til mølle : Max 14 deltagere – afholdes ved minimum 6 – 8 deltagere.

Tilmelding